Adovkathuset
 

Forretningsbetingelser

 
Når vi har modtaget en sag, vil vi som hovedregel sende klienten et brev, hvori vi anerkender modtagelsen og kort beskriver opgaven, som vi ser den.

 

Kontorets salærberegning vil som udgangspunkt være afhængig af den tid, vi bruger på sagen. Kvalitet koster penge, og med udgangspunkt i den enkelte opgaves karakter samt omfang, bliver honoraret fastsat på baggrund af faktorer, som det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, eventuelt specialist viden samt det opnåede resultat.

 

Såfremt en klient måtte ønske dette, kan der på forhånd aftales en fast pris eller gives et overslag. I sager for forbrugere vil dette altid ske.

 

I mange sager vil der være mulighed for at få dækket udgifterne via en privattegnet retshjælpsforsikring eller via fri proces.
 
Advokatnævnet har kompetence til at behandle tvister vedrørende salær samt adfærdsklager. Advokatnævnet er beliggende Kronprinsessegade 28, 1306 København K. For nærmere oplysninger se www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndre Alle 21 B
DK-4600 Køge
Tlf: 5665 2616
Fax: 5665 7777      CVR.nr.: 1698 1397